Ekspozycja

Wystawa stała prezentuje około 2000 muzealiów powstałych od średniowiecza do współczesności. Dominuje europejska sztuka użytkowa, wśród niej wyroby polskie. Dokonania twórców z innych kontynentów pokazane są z perspektywy Europejczyka.W układzie chronologicznym przyjęto narrację problemową, w której położono akcent na znaczenia komunikowane przez obiekty sztuki użytkowej. Podkreślono rolę przedmiotu w służbie człowiekowi – w aspekcie materialnym i duchowym, w sferze prywatnej i publicznej. Obrane tematy i aranżacja w każdej z sal odmiennie organizują przestrzeń, nawiązując do właściwego epoce klimatu ideowego, estetycznego i artystycznego.

Zaakcentowano wątek kolekcjonerstwa, wskazując na historyczne uwarunkowania oraz zróżnicowany charakter zbieractwa.Wyznaczono ścieżkę dla dzieci, wprowadzono udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami oraz urządzenia do działań multimedialnych. Ekspozycja muzealiów z towarzyszącą jej informacją i wieloma elementami wzbogacającymi poznanie dawnych przedmiotów, wraz z dodatkowymi przestrzeniami do działań edukacyjnych i szeroko pojętych spotkań, stwarza przestrzeń dialogu zarówno z historią, jak i z drugim człowiekiem. W tym szerokim dyskursie miejsce pierwszorzędne zajmuje wirtuozersko wykonany, kunsztowny przedmiot sztuki.


PLANY EKSPOZYCJI: -1, 0, 1, 2