Historia muzeum

1857 – Zawiązanie się Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk – PTPN (początkowo pod nazwą: Towarzystwo Przyjaciół Nauk Poznańskie) i powołanie w jego ramach Muzeum Starożytności Polskich i Słowiańskich w Wielkim Księstwie Poznańskim; znaczną część zbiorów stanowiły obiekty z dziedziny rzemiosła artystycznego, często mające charakter pamiątek historycznych oraz patriotycznych

1870 – Dar Seweryna Mielżyńskiego dla PTPN; pośród obrazów, rysunków, monet i medali są w nim wyroby sztuki użytkowej

1882 – Otwarcie Muzeum im. Mielżyńskich, wybudowanego z donacji Seweryna Mielżyńskiego i ze składek społecznych; w ekspozycji znalazły się różnorodne przedmioty sztuki użytkowej, w tym pamiątki historyczne z różnych epok

1885 – Powołanie Historische Gesellschaft für die Provinz Posen (Towarzystwa Historycznego Prowincji Poznańskiej), gromadzącego przede wszystkim wyroby rzemiosła artystycznego z terenu Wielkopolski i miejscowe znaleziska archeologiczne

1893 – Powołanie Provinzial-Museum in Posen (Muzeum Prowincji w Poznaniu) z Kunstgewerbeabteilung (Dział Rzemiosła Artystycznego) w strukturze

1902 – Provinzial-Museum otrzymuje nazwę Kaiser Friedrich Museum (Muzeum im. Cesarza Fryderyka III); w strukturze muzeum znajduje się Kunstgewerbeabteilung (Dział Rzemiosła Artystycznego)

1903 – Przekazanie do Kunstgewerbeabteilung (Dział Rzemiosła Artystycznego) KFM 267 obiektów sztuki użytkowej z Kunstgewerbemuseum w Berlinie

1904 – Otwarcie nowego gmachu Kaiser Friedrich Museum w Poznaniu

1906 - Przekazanie przez Ministerstwo Wyznań liczącej 222 obiekty kolekcji sztuki dalekowschodniej prof. Adolfa Fischera, attaché naukowego przy cesarskim niemieckim poselstwie w Pekinie, zakupionej przez fundację tajnego radcy handlowego dr Hermanna Paetela z Berlina

1919 – Powstanie Muzeum Wielkopolskiego, które przejęło zbiory i budynek Kaiser Friedrich Museum; powołanie Oddziału Przemysłu Artystycznego w Muzeum Wielkopolskim

1923 – Muzeum im. Mielżyńskich przekazuje w depozyt Muzeum Wielkopolskiemu swoje zbiory – w tym rzemiosło artystyczne

1939 – Przemianowanie Muzeum Wielkopolskiego na Kaiser Friedrich-Museum Posen (KFMP), do którego włączono całość zbiorów Muzeum im. Mielżyńskich oraz obiekty pochodzące głównie z zawłaszczonych przez okupantów wielkopolskich pałaców, dworów i kościołów

1945 – Restytucja Muzeum Wielkopolskiego; dołączenie do jego zbiorów obiektów pozostawionych przez Niemców w różnych miejscowościach oraz tzw. „mienia poniemieckiego” ze składnic muzealnych; powołanie nowego działu: Zbiory Rzemiosła Artystycznego – do 1965 roku zabytki rzemiosła artystycznego eksponowano w różnych miejscach muzeum i w pałacu w Rogalinie.

18 czerwca 1950 – Przemianowanie Muzeum Wielkopolskiego na Muzeum Narodowe w Poznaniu (MNP), z działem Zbiorów Rzemiosła Artystycznego obejmującym tkaniny, metale, ceramikę i meble.

1950 – Założenie Inwentarzy zbiorów: Rz – Ceramiki i Szkła, Rd – Mebli, Rm – Metali, Mi – Miniatur, Rw – Tkanin, V – Variów

1952-1953 – Włączanie do MNP fragmentarycznie zachowanej kolekcji Muzeum Miejskiego w Poznaniu

1965 – Powstanie Muzeum Rzemiosł Artystycznych jako oddziału MNP, z siedzibą w odbudowanej na Wzgórzu Przemysława części Zamku Przemysła, tzw. Budynku Raczyńskiego

1991 – Przemianowanie Muzeum Rzemiosł Artystycznych na Muzeum Sztuk Użytkowych

2010-2015 – Budowa Zamku Przemysła na Górze Przemysła i połączenie go z tzw. Budynkiem Raczyńskiego

2011 - zamknięcie dotychczasowej ekspozycji Muzeum Sztuk Użytkowych

2013-2015 – kapitalny remont tzw. Budynku Raczyńskiego

2014-2016 – organizacja nowych magazynów i nowej ekspozycji Muzeum Sztuk Użytkowych w połączonych budynkach Zamku Przemysła i Budynku Raczyńskiego

26 czerwca 2016 – otwarcie Sali Przemysła i wieży z tarasami widokowymi

26 marca 2017 – otwarcie nowej ekspozycji Muzeum Sztuk Użytkowych