Pieczęć

foto

Orzeł Biały, czyli pieczęć majestatowa króla Przemysła

Datę królewskiej koronacji Przemysła 26 czerwca 1295 roku, należy uznać za moment dziejowy, w którym narodził się herb państwa – Orzeł Biały.
Jego materialnym świadectwem jest pieczęć majestatowa Przemysła znana dziś z trzech zachowanych, uszkodzonych odcisków. Była znakiem osobistym króla, nadającym wiarygodność opatrzonym nią dokumentom. W sferze znaczenia odnosiła się zarówno do osoby monarchy, jak i podległego mu terytorium oraz charakteru sprawowanej przez niego władzy, o czym precyzyjnie informuje legenda awersu i rewersu.

awers:
+ S[IGILLUM] PREMISLII DEI GRACIA REGIS POLONORVM ET DVCIS POMORANIE
Pieczęć Przemysła z Bożej łaski króla Polaków i księcia Pomorza

rewers:
+ REDDIDIT IPSE DEVS VICTRICIA SIGNA POLONIS
Sam Wszechmocny Bóg przywrócił Polakom zwycięskie znaki

Od tego momentu Orzeł Biały stał się trwałym znakiem majestatu Królestwa Polskiego i symbolem tożsamości narodowej Polaków.