Sala Przemysła

foto

Okazała sklepiona sala poświęcona jest pamięci Przemysła II, księcia Wielopolski, który w 1295 roku został wyniesiony do godności króla Polski. W aranżacji sali zaakcentowano cztery, istotne dla historii i kultury Polski, wątki tematyczne związane z Przemysłem i zamkiem:

  • postać Przemysła II
  • Orzeł Biały jako znak heraldyczny rozpoczynający historię herbu państwowego
  • historia zamku poznańskiego od XIII wieku do 1945 roku
  • powojenne koncepcje restytucji dawnego zamku królewskiego 

Ekspozycja oparta jest na prezentacjach multimedialnych z centralnie usytuowanym hologramowym wizerunkiem pieczęci majestatowej króla Przemysła. Jej wyobrażenie wykonano na podstawie odcisku pieczęci przy dokumencie dla klasztoru w Żukowie z 15 sierpnia 1295 roku, znajdującym się w zbiorach Archiwum Diecezji Pelplińskiej.