Udogodnienia dla niepełnosprawnych

 

Dla osób z niepełnosprawnością słuchową:

- aplikacja mobilna „Skarby MSU” z filmami z wersją w języku migowym

- aplikacja mobilna „Muzeum Sztuk Użytkowych” ze ścieżką zwiedzania w języku migowym

- filmy z wersją w języku migowym znajdujące się na ekranach na ekspozycji tłumaczące historię i funkcjonowanie obiektów w Sali Renesans:

  • „Królewska gra” – film o historii szachów
  • „Historia zegara”
  • „Astronomia na co dzień”

- w wybranych salach ekspozycyjnych ekrany z podpisami i zdjęciami obiektów z możliwością powiększenia

- wybrane elementy strony internetowej przetłumaczone na polski język migowy

 

Dla osób z niepełnosprawnością wzrokową:

- dostosowanie strony internetowej (ustawienie kontrastu i powiększenia tekstu)

- obiekty dotykowe umieszczone na ekspozycji (kopie 3D, tyflografiki, fragmenty tkanin i ram)

- uzupełnienie ekspozycji o bodźce pozawzrokowe, np. muzykę, zapachy

 

Dla osób z niepełnosprawnością intelektualną:

- plansze z symbolami tłumaczącymi poszczególne sale i wybrane obiekty do pobrania na stronie oraz w kasie muzealnej

- aplikacja mobilna na smarfony „Muzeum Sztuk Użytkowych” ze ścieżką zwiedzania dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

 

Dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

- udogodnienia ruchowe dla osób poruszających się na wózku (windy, podnośniki, zachowanie odpowiednich odległości i wysokości do swobodnego zwiedzania ekspozycji)

Podnośnik dla osób poruszających się na wózkach znajduje się przy wejściu do wieży. Tam też znajduje się przycisk przywołujący obsługę podnośnika. Muzeum Sztuk Użytkowych wyposażone jest w windy przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Cała ekspozycja zaplanowana została tak, aby każdy mógł się po niej swobodnie poruszać. Na parterze oraz pierwszym piętrze muzeum znajdują się toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.