Udogodnienia dla niepełnosprawnych

 

Dla osób z niepełnosprawnością słuchową:

- aplikacja mobilna „Skarby MSU” z filmami z wersją w języku migowym

- aplikacja mobilna „Muzeum Sztuk Użytkowych” ze ścieżką zwiedzania w języku migowym

- filmy z wersją w języku migowym znajdujące się na ekranach na ekspozycji tłumaczące historię i funkcjonowanie obiektów w Sali Renesans:

  • „Królewska gra” – film o historii szachów
  • „Historia zegara”
  • „Astronomia na co dzień”

- w wybranych salach ekspozycyjnych ekrany z podpisami i zdjęciami obiektów z możliwością powiększenia

- wybrane elementy strony internetowej przetłumaczone na polski język migowy

 

Dla osób z niepełnosprawnością wzrokową:

- dostosowanie strony internetowej (ustawienie kontrastu i powiększenia tekstu)

- obiekty dotykowe umieszczone na ekspozycji (kopie 3D, tyflografiki, fragmenty tkanin i ram)

- uzupełnienie ekspozycji o bodźce pozawzrokowe, np. muzykę, zapachy

 

Dla osób z niepełnosprawnością intelektualną:

- plansze z symbolami tłumaczącymi poszczególne sale i wybrane obiekty do pobrania w kasie muzealnej

 

Dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

- udogodnienia ruchowe dla osób poruszających się na wózku (windy, zachowanie odpowiednich odległości i wysokości do swobodnego zwiedzania ekspozycji)

! Uwaga ! Podnośnik dla osób poruszających się na wózkach i ułatwiający wejście do środka muzeum jest obecnie nieczynny.

 

Muzeum Sztuk Użytkowych wyposażone jest w windy przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Cała ekspozycja zaplanowana została tak, aby każdy mógł się po niej swobodnie poruszać. Na parterze oraz pierwszym piętrze muzeum znajdują się toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.