Renesansowy puchar norymberski z kokosem w depozycie w MNP

foto
Puchar z kokosem jest przykładem najwyższej klasy luksusowego naczynia paradnego. Orzechy kokosa były jednymi z cenniejszych i bardzo rzadkich naturaliów kolekcjonerskich od XIV do połowy XVII w. Oprawiane w złoto i srebro, były głównymi elementami królewskich i książęcych kunstkammer od XVI w. Obiekt jest dziełem nieznanego lecz wybitnego warsztatu norymberskiego działającego w drugiej ćwierci XVI w. Świadczy o tym jakość wykonania elementów pucharu – precyzyjny cyzelunek, zrozumienie rysunku ornamentów grawerowanych, świetne posługiwanie się formami złotniczymi, które wykreowano w środowisku norymberskim, takimi jak talerzykowaty nodus z wolutami, gruszkowaty trzon z dekoracją akantową czy dwuczęściowa, lekko wysklepiona, okrągła stopa. Norymberga była na początku XVI wieku niekwestionowanym i niedoścignionym artystycznie ośrodkiem złotniczym w Europie. Złotnicy działający w tym mieście stworzyli swój styl przechodząc od ornamentyki późnogotyckiej do renesansowej drogą formalnych poszukiwań idących równolegle do inspiracji włoskich. Obiekt jest przykładem wczesnej realizacji form renesansowych, a do tego popisem wysokiej klasy umiejętności warsztatowych.
➡Właściciel jest antykwariuszem znanym od lat w świecie międzynarodowego handlu sztuką. Słynie z rzetelności i wiarygodności. Od wielu lat współpracuje muzeami na świecie, w tym regularnie z MET w Nowym Jorku. Ostatnio obiekt z kolekcji Laue został zakupiony do zbiorów Muzeum Zamku w Malborku.
Zdjęcia z archiwum MNP