Zbiory

W inwentarzach Muzeum Sztuk Użytkowych wpisanych jest około 12.000 pozycji inwentarzowych, jednak niektóre z nich składają się z wielu sztuk. Wystawa stała  prezentuje około 2.000 obiektów.
Następnych około 2.700 muzealiów jest częścią stałych ekspozycji oddziałów Muzeum Narodowego w Poznaniu: Pałaców w Rogalinie i w Śmiełowie, Zamku w Gołuchowie, Muzeum Historii Miasta Poznania i Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego.

Spora ilość zabytków jest wypożyczona długoterminowo różnym muzeom w Polsce, gdzie – niekiedy od dziesięcioleci – uzupełniają ich stałe ekspozycje.
Pozostałe przechowywane są w nowoczesnych magazynach.
Często i niekiedy w pokaźnej ilości, obiekty z naszej kolekcji biorą udział w wystawach czasowych organizowanych przez polskie muzea i instytucje kultury, czasem również za granicą.